FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Sección de Municipios con Plantas de Ciclo Combinado

08/10/2009

>Anar a la fototeca

Secció de Municipis amb Plantes de Cicle CombinatA partir de la iniciativa de diversos ajuntaments amb Plantes de Cicle Combinat al seu terme municipal, a finals de l’any 2006 es va constituir al si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies la Secció de Municipis amb Plantes de Cicle Combinat.
 
Per a tots aquells Ajuntaments en el terme municipal del qual es promoguin, construeixin o estiguin construïdes Plantes de Cicle Combinat, entenent el significat de “promoure” quan s’hagi sol•licitat en el seu terme municipal o hagin estat consultades o informades pel Ministeri de Medi Ambient, o Conselleria de la CCAA, en període de consultes prèvies a la redacció pels promotors de l’Estudi d’Impacte Ambiental, resulta necessari conèixer en profunditat i de forma més precisa les característiques més rellevants d’aquest tipus d’instal•lacions i alhora analitzar les possibles incidències de caràcter econòmic/tributari, urbanístic, mediambiental i sociocultural, entre d’altres, que derivin de la implantació d’aquestes instal•lacions al propi terme municipal.

Amb aquest objectiu, la Secció de Municipis amb Plantes de Cicle Combinat ha estat treballant en el foment i la defensa dels interessos dels Municipis associats i en la coordinació de solucions als problemes comuns a aquests, proporcionant ajuda, assessorament i serveis als associats i portant a terme gestions de treball i jornades, que han permès crear un marc de referència i d’intercanvi d’informació i de cooperació per a aquests municipis.

Si està interessat a obtenir més informació en relació amb la Secció, pot sol•licitar-la dirigint un correu a l’adreça de contacte següent:
haciendas@femp.es