FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Sección de Municipios con Plantas de Ciclo Combinado

08/10/2009

> Ir a la fototeca

Sección de Municipios con Plantas de Ciclo Combinado



A partires da iniciativa de diversos concellos con Plantas de Ciclo Combinado no seu marco municipal, a finais do ano 2006 constituíuse no seo da Federación Española de Municipios e Provincias a Sección de Municipios con Plantas de Ciclo Combinado.

Para todos aqueles Concellos en cuxo marco municipal se promovan, constrúan ou estean construídas Plantas de Ciclo Combinado, entendendo o significado de «promover» cando se teña solicitado no seu marco municipal ou teñan sido consultadas ou informadas polo Ministerio de Medio Ambiente, ou pola Consellaría da CCAA, en período de consultas previas á redacción polos promotores do Estudo de Impacto Ambiental, resulta necesario coñecer en profundidade e do xeito máis preciso as características máis relevantes deste tipo de instalacións e, ao mesmo tempo, analizar as posibles incidencias de carácter económico/tributario, urbanístico, ambiental e sociocultural, entre outros, que deriven da implantación destas instalacións no propio marco municipal.

Con este obxectivo, a Sección de Municipios con Plantas de Ciclo Combinado traballaron no fomento e a defensa dos intereses dos Municipios asociados e na coordinación de solucións aos problemas comúns a eles, proporcionando axuda, asesoramento e servizos aos asociados e desenvolvendo xestións de traballo e xornadas, que permitiron crear un marco de referencia e de intercambio de información e de cooperación para estes municipios.

Se está interesado en obter maior información sobre a Sección, pode solicitala dirixindo un correo ao seguinte enderezo de contacto:
haciendas@femp.es