FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

SATI - Servicio de Asesoramiento Técnico e Información

SATI

SATI

19/10/2009

>Anar a la fototeca

SATI – Servei d’Assessorament Tècnic i InformacióEl SATI és un Servei d’Assessorament Tècnic i Informació sobre implantació   d’infrastructures de radiocomunicació, concretament d’estacions base (antenes) de telefonia mòbil.

Aquest servei, juntament amb l’adopció d’un Codi de Bones Pràctiques (CBP) estava previst a l’Acord signat entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i l’Associació Espanyola d’Operadors de Telecomunicacions (REDTEL) el 30 de novembre de 2007.

Com a element complementari al CBP i a petició de nombrosos Ajuntaments adherits, la FEMP va aprovar el 29 d’abril de 2008 un Model d’Ordenança Municipal reguladora de la instal•lació i funcionament d’infrastructures radioelèctriques que incorpora l’experiència acumulada en els darrers anys i la jurisprudència més recent. Així mateix, disposem d’un Manual d’Aplicació a aquest Model d’Ordenança.

Amb tot això, es pretén donar resposta a la demanda generalitzada dels Governs Locals de disposar d’eines que els facilitin la gestió ràpida i amb totes les garanties tècniques, jurídiques, mediambientals i sanitàries, de les expectatives dels ciutadans que sol•liciten serveis de telefonia mòbil de qualitat, com d’aquells preocupats pels aspectes sanitaris, a més de facilitar els tràmits en la concessió de llicències per a la instal•lació i funcionament de les infrastructures necessàries.

En aquest sentit, el SATI neix amb la vocació de ser un servei de consulta i assistència al qual puguin recórrer tots els Governs Locals i per això, estem promovent l’adhesió dels Ajuntaments al Codi de Bones Pràctiques.