FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

SATI - Servicio de Asesoramiento Técnico e Información

SATI

SATI

19/10/2009

> Ir a la fototeca

SATI - Servizo de Asesoramento Técnico e InformaciónO SATI é un Servizo de Asesoramento Técnico e Información sobre implantación de infraestruturas de radiocomunicación, concretamente de estacións base (antenas) de telefonía móbil.

Este servizo, xunto coa adopción dun Código de Boas Prácticas (CBP) estaba previsto no Acordo asinado entre a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Asociación Española de Operadores de Telecomunicacións (REDTEL) o 30 de novembro de 2007.

Como elemento complementario ao CBP e debido á petición de numerosos Concellos adheridos, a FEMP aprobou o 29 de abril de 2008 un Modelo de Ordenanza Municipal reguladora da instalación e funcionamento de infraestruturas radioeléctricas que incorpora a experiencia acumulada nestes últimos anos e a xurisprudencia máis recente. Así mesmo contamos cun Manual de Aplicación a este Modelo de Ordenanza.

Con todo iso, preténdese dar resposta á demanda xeneralizada dos Gobernos Locais de dispoñer de ferramentas que lles facilite a xestión rápida e con todas as garantías, técnicas, xurídicas, ambientais e sanitarias, das expectativas dos cidadáns que solicitan servizos de telefonía móbil de calidade, como dos preocupados polos aspectos sanitarios, ademais de facilitar os trámites na concesión de licenzas para a instalación e funcionamento das infraestruturas necesarias.

Neste sentido, o SATI nace coa vocación de ser un servizo de consulta e asistencia ao que poidan acudir todos os Gobernos Locais e, para iso, estamos promovendo a adhesión dos Concellos ao Código de Boas Prácticas.