FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Normas InternasESTATUTOS
 
Os vixentes estatutos foron aprobados polo XI Pleno da FEMP, celebrado en Madrid o 19 de setembro de 2015 e establecen, entre outras cuestións, os fins da Federación, a composición dos seus Órganos de Goberno e os dereitos e deberes dos Gobernos Locais asociados á mesma.
 
REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR
 

 

Aprobado polo Consello Territorial da FEMP na súa reunión do 16 de decembro de 2014, o Regulamento desenvolvese no réxime de funcionamento interno da Federación a partir do marco estatuario.

Documentos relacionados_gl

Documentos relacionados_gl

Nota

Estatutos

(144.1Kb)

Nota

(144.1Kb)

Nota

(144.1Kb)

SEDE FEMP
02/11/2009

> Ir a la fototeca