FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

 

Federacions TerritorialsLa FEMP manté relacions de col·laboració amb les Federacions d’Entitats Locals d’àmbit regional que així ho desitgin, firmant per aquest efecte amb cadascuna d’elles un protocol que especifiqui en cada cas els termes i l’abast de la col·laboració.
 
En aquests moments, les Federacions amb les quals està vigent aquest protocol són les següents:
 
- Federació Andalusa de Municipis i Províncies www.famp.es
 
- Federació Aragonesa de Municipis, Comarques i Províncies www.famcp.org
 
- Federació Asturiana de Consells www.facc.info
 
- Federació de Entitats Locals de les Illes Baleares www.felib.es
 
- Federació Canaria de Municipis www.fecam.es
 
- Federació de Municipis de Cantabria www.federaciondemunicipis.com
 
- Federació Regional de Municipis i Províncies de Castilla i León www.frmpcl.es
 
- Federació de Municipis i Províncies de Castilla - la Manxa www.fempclm.es
 
- Federació de Municipis de Cataluña www.fmc.cat
 
- Federació de Municipis i Províncies d’Extremadura www.fempex.es
 
- Federació Gallega de Municipis i Províncies www.fegamp.es
 
- Federació de Municipis de Madrid www.fmmadrid.com
 
- Federació de Municipis de la Regió de Murcia www.fmrm.es
 
- Federació Navarra de Municipis i Consells www.fnmc.es
 
- Federació de Municipis de La Rioja www.frmunicipis.org
 
- Federació Valenciana de Municipis i Províncies www.fvmp.es
 
La FEMP manté també relacions amb l’Associació de Municipis Bascos - EUDEL. www.eudel.net